Poriadok poplatkov spojených s ubytovaním študentov a hostí v ubytovacích zariadeniach SPU v Nitre

pre akademický rok 2021/22