Študentské domovy a jedálne SPU v Nitre

Ubytovanie        


Slovenská poľnohospodárska univerzita ponúka ubytovanie v študentských domovoch s celkovou kapacitou vyše 2200 lôžok. Študenti majú k dispozícii televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne. Na športové aktivity im slúžia ihriská v areáli študentských domovov, posilňovne a stolnotenisové miestnosti.