Kontakt

Riaditeľstvo študentských domovov a jedální
pri SPU v Nitre
Štúrova č. 3, 949 01  Nitra
tel.: +421 37 641 49 93
fax: +421 37 6415739