Stravovanie

Študenti a doktorandi SPU majú možnosť stravovať sa v jedálňach ŠD Mladosť a ŠD A. Bernoláka, ktoré sú súčasťou Študentských domovov. Do stravovacieho systému sa študenti prihlasujú prostredníctvo identifikačnej čipovej karty – preukazu študenta. Obedy si môžu objednávať vopred zo šiestich druhov jedál alebo vybrať z aktuálnej ponuky dňa. V ponuke sú k dispozícií mäsité, bezmäsité a vegetariánske jedlá. Večere sa podávajú bez predchádzajúcej objednávky len z aktuálnej ponuky. Ceny jedál sú dotované sumou 1,50 € a výsledná cena obeda je v rozpätí od 1,71€ - 4.76€ v závislosti od druhu jedla.

VÝDAJ STRAVY

OBED pracovné dni objednaná strava 11,00 – 13,30 hod.
dodatková strava 11,00 – 14,00 hod.
VEČERA víkend objednaná strava 11,00 – 12,30 hod.
pracovné dni dodatková strava 15,00 – 19,00 hod.

V akademickom roku 2023/2024 bude jedáleň v ŠD A. Bernoláka mimo prevádzky.